Tylko konkrety - cele* 2 nowe hale sportowe oprócz już hal będących w budowie.

* 10 nowych w pełni dostosowanych dla dzieci niepełnosprawnych placów zabaw rozmieszczonych na terenie całego miasta.

* 25 milionów złotych na budowę i modernizację chodników.

* 50 nowych punktów dostępu do bezpłatnego Internetu w przestrzeni publicznej.

* Aktywne uczestnictwo w rządowym programie likwidacji smogu.

* Aktywny udział miasta we współtworzeniu infrastruktury Bydgoskiego Węzła Komunikacyjnego wraz z:   PLK S.A. (linia kolejowa 201), samorządem województwa (Port Lotniczy), GDDKiA (S-10), Wody Polskie (dróg wodnych E70 i E40).

* Bransoletka życia - 1000 bransoletek w ciągu 3 lat.

* Budowa 3 basenów osiedlowych: w Fordonie, Miedzyniu i Leśnym.

* Budowa basenu rehabilitacyjnego na ul. Jesionowej.

* Budowa hali lekkoatletycznej na Zawiszy w ramach programu budowy obiektów sportowych o szczególnym znaczeniu dla sportu.

* Budowa infrastruktury dla rolkarzy w Myślęcinku.

* Budowa IV kręgu Opery razem z Samorządem Województwa.

* Budowa kolejki wąskotorowej w Myślęcinku.

* Budowa mieszkań dedykowanych dla seniorów w ramach BTBS.

* Budowa 5 nowych buspasów.

* Budowa nowych mieszkań komunalnych w ramach BTBS, w tym także w ramach programów rządowych.  

* Budowa nowych mostów: drogowego i tramwajowego wzdłuż istniejącego mostu Kazimierza Wielkiego między Toruńską a Fordońską.

* Budowa 3 nowych tras tramwajowych (Chodkiewicza -Wyszyńskiego, Rondo Kujawskie – Rondo Grunwaldzkie – etap 1 do Solskiego – Bielicka i etap 2 do Ronda Grunwaldzkiego, Rycerska – Gdańska).

* Budowa 4 orlików lekkoatletycznych, w tym na Gwieździe.

* Budowa otwartych przestrzeni kąpielowych z funkcjami rekreacyjnymi na terenach Astorii między ul. Królowej Jadwigi a ul. Żeglarską.

* Budowa przedszkola w Bydgoskim Parku Przemysłowo – Technologicznym.

* Budowa przystanków wiedeńskich w uzgodnieniu ze Stowarzyszeniami Społeczny Rzecznik Pieszych oraz Stowarzyszeniem na rzecz Transportu Publicznego.

* Budowa systemu Park – Ride plus wielopoziomowego parkingu przy ul. Grudziądzkiej.

* Dofinansowanie dla wszystkich bydgoskich dzieci w klasach I-IV Szkoły Podstawowej do udziału w półkoloniach.

* Dokończenie rewitalizacji Starego Fordonu (uliczki, nabrzeża Wisły, Rynek, renowacja kamienic).

* Etapowe zagospodarowanie terenów zielonych w pobliżu Kanału Bydgoskiego.

* EUrząd – wdrożenie elektronicznego systemu kontaktu z mieszkańcami, w tym m.in. obsługa mieszkańca w sprawach urzędowych oraz zgłaszania uwag dot. utrzymania miasta.

* Miejsca w żłobku i przedszkolu dla każdego dziecka.

* Minimum 100 milionów złotych na Program Budowy Utwardzania Osiedlowych Ulic.

* Modernizacja Teatru Polskiego.

* Nowe i estetyczne przystanki komunikacji publicznej w centrum miasta.

* Ograniczenie smogu przez rozbudowę miejskiej sieci ciepłowniczej oraz dopłaty do wymiany źródeł ciepła.

* Organizacja cyklicznych debat obywatelskich na najważniejsze tematy dotyczące miasta.

* Program wsparcia dla rodziców wracających na rynek pracy po urodzeniu dziecka.

* Program wsparcia rozwoju uczelni wyższych jako zachęta do połączenia uczelni wyższych.

* Przebudowa nabrzeży Brdy z centrum miasta do Mostu Fordońskiego zgodnie z projektem po uwagach środowisk rowerowych.

* Przebudowa stadionu Polonii.

* Przebudowa ulicy Nakielskiej zaraz po zakończeniu ul. Grunwaldzkiej. Etap 1 – budowa od ul. Nasypowej do granic miasta. Etap 2 projektowanie od Ronda Grunwaldzkiego do Nasypowej.

* Przygotowanie studium transportowego dla obszaru Metropolii Bydgoszcz.

* Rewitalizacja Parku Akademickiego.

* Rondo Jagiellonów bez barier – utworzenie mapy czarnych punktów w mieście dla osób niepełnosprawnych i ich likwidacja.

* Rozpoczęcie budowy trasy W-Z.

* Rozszerzenie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA) o rowery elektryczne oraz dziecięce.

* Rozszerzenie Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego (BRA) o Czyżkówko, Osową Górę, Miedzyń, Wilczak – Jary.

* Rozszerzenie programu bezpłatnych szczepień dla seniorów.

* Rozszerzenie sieci komunikacyjnej na osiedlach z wykorzystaniem minibusów.

* Rozwój Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w porozumieniu ze społecznikami.

* Starówka przyjazna pieszym i rowerzystom. Zakaz ruchu samochodów rejonie Starego Rynku i ulic przyległych w uzgodnienie z organizacjami społecznymi.

* Stworzenie programu Bydgoskiej Akademii Rowerowej dedykowanej uczniom w wieku szkoły podstawowej we współpracy ze środowiskiem rowerowym.

* Szafki dla uczniów w każdej szkole w ciągu jednego roku.

* Święto Starego Fordonu miejskim świętem przy udziale społeczników.

* Termomodernizacja wszystkich miejskich budynków szkolnych i przedszkolnych.

* Tylko niskopodłogowe i dostosowane dla osób niepełnosprawnych autobusy i tramwaje wykorzystywane w transporcie publicznym.

* Umieszczenie stojaków rowerowych przy każdej szkole.

* Upowszechnienie Karty Euro26 dla studentów poprzez wsparcie w zakupie karty dla aktywnych studentów (wolontariat, zaangażowanie w kulturalne życie miasta, społeczne i kulturalne wydarzenia na uczelniach).

* Uruchomienie w oparciu o zabytkowe pojazdy turystyczne linii autobusowej i tramwajowej.

* Utworzenie budżetów obywatelskich dla młodych oraz dla seniorów.

* Utworzenie 5 Centrów Inicjatyw Senioralnych (Domy Seniora).

* Utworzenie Centrum Usług Społecznych na Wzgórzu Wolności.

* Utworzenie Fordońskiego Centrum Kultury.

* Utworzenie kąpieliska i rewitalizacja Balatonu oraz jego otoczenia.

* Utworzenia miejsca dla niezależnych organizacji kulturalnych Centrum Teatrów Alternatywnych i Edukacji Kulturowej.

* Utworzenie Muzeum Historii Miasta.

* Utworzenie Muzeum Kanału Bydgoskiego.

* Utworzenie nowego Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego.

* Utworzenie Parku Centralnego z kąpieliskiem nad Brdą.

* Utworzenie Rady ds. Równego Traktowania.

* Wprowadzenie biletów czasowych w komunikacji publicznej.

* Wprowadzenie i realizacja programu „Złota rączka” dla seniora.

* Wprowadzenie Karty Młodego Bydgoszczanina z inicjatywy i we współpracy z Młodzieżową Radą Miasta.

* Wprowadzenie systematycznych badań ruchu rowerowego w mieście. Coroczny wzrost kwot wydatków na budowę dróg rowerowych do minimum 10 milionów zł rocznie, w tym realizacja kolejnych inwestycji rowerowych zgodnie z pakietami ustalonymi z Zespołem ds. polityki rowerowej. 

* Wymiana wszystkich starych tramwajów na nowe.

* Zwolnienie z podatku od nieruchomości dla właścicieli odnawiających kamienice.
Tylko konkrety - cele Tylko konkrety - cele Reviewed by Admin on 26 września Rating: 5
Obsługiwane przez usługę Blogger.